Inspirerende lederskap: Vi vil at våre kunder skal oppnå fremragende resultater. Gjennom vår kompetanse, erfaring og metodikk vil vi inspirere dem til å nå mål de selv ikke har sett som mulige. Les mer...

Oppkjøps- og integreringsprosesser

Organisasjonskultur og verdier har avgjørende betydning for verdiskapningen og bunnlinjen.

Virksomheter som skal slås sammen, har ulike organisasjonskulturer. Ulikheter som vil ha sterk innflytelse på resultatet av integrasjonen.

Les mer...

Verdier og kultur

For å få ønsket utvikling og varige prestasjoner, er det avgjørende at virksomheten bygger en ønsket kultur basert på felles verdier, holdninger og adferd. Vi bidrar i utviklingen av verdier og kultur og ikke minst i ”å rulle den ut” i virksomheten, slik at den blir en drivkraft i måloppnåelsen og prestasjonene i organisasjonen.

Les mer...

Lederutvikling

Et velfungerende lederteam som har evner til å utfordre og utvikle hverandre, vil gi et godt grunnlag for at virksomheten skal få en dynamisk og lønnsom utvikling mot de mål som er satt. Gjennom vår metodikk bidrar vi til at både teamet og den enkelte leder forbedrer sin kompetanse, slik at både felles og individuelle resultat forsterkes.

Les mer...