Inspirerende lederskap: Vi vil at våre kunder skal oppnå fremragende resultater. Gjennom vår kompetanse, erfaring og metodikk vil vi inspirere dem til å nå mål de selv ikke har sett som mulige. Les mer...

Søker ledere i Ilas og Itas

For å styrke kompetansen vår ytterligere søker vi to dyktige og inspirerende ledere som vil arbeide målrettet sammen med oss;

Leder for Kompetanse og Jobbformidling og Leder for HR, kultur- og organisasjonsutvikling

 

Les mer...

Oppkjøps- og integreringsprosesser

Organisasjonskultur og verdier har avgjørende betydning for verdiskapningen og bunnlinjen.

Virksomheter som skal slås sammen, har ulike organisasjonskulturer. Ulikheter som vil ha sterk innflytelse på resultatet av integrasjonen.

Les mer...

Verdier og kultur

For å få ønsket utvikling og varige prestasjoner, er det avgjørende at virksomheten bygger en ønsket kultur basert på felles verdier, holdninger og adferd. Vi bidrar i utviklingen av verdier og kultur og ikke minst i ”å rulle den ut” i virksomheten, slik at den blir en drivkraft i måloppnåelsen og prestasjonene i organisasjonen.

Les mer...