Våre leveranser

Business Inspirator er opptatt av at de involverte hos våre kunder skal oppnå læring gjennom de prosessene vi bidrar til å gjennomføre = ”lesson learned”. Det er viktig for oss at lederne kan fortsette utviklingen, slik at dette kommer hele organisasjonen til gode.

Business Inspirator er opptatt av å se helhet og sammenheng i det vi gjør for våre kunder. Eksempelvis; Mål- og strategiprosesser og hvordan planer og gjennomføring har konsekvenser for driftsrelaterte områder, organisasjonens kompetanse og ressurs, lederskapet og ikke organisasjonens kultur som driver for virksomhetens utvikling.

Det er mange elementer som kan gi nye utfordringer for en virksomhet, eksempelvis;

  • Endringer i markeds- og/eller konkurransesituasjonen nasjonalt og internasjonalt
  • Teknologisk utvikling
  • Behov for sterkere vekst og større markedsdekning
  • Behov for større effektivitet og bedret lønnsomhet fra eksisterende drift
  • Endringer i rammebetingelser, politisk og finansielt
  • Behov for et mer strategisk og målrettet lederskap som er verdidrevet
  • Behov for en enhetlig og sterk organsiasjonskultur

Kjernefokus

Helhet og sammenheng  mellom ulike områder er vårt fokus i arbeidet for våre kunder. En robust konkurransekraft bygges gjennom en kombinasjon av langsiktighet, god forretningsdrift, riktige produkter og tjenester, innovasjon og en sterk og kompetent kultur som alltid vil være unik, og som skaper merverdien for virksomheten.