Utvikling av lederskap

Utvikling av lederteam

Business Inspirator har en velprøvd prosess for å utvikle fremragende team.

Vi arbeider sammen med teamet om å nå forretningsmål, styrke prestasjoner og leveranser ut fra dets forutsetninger, mangfold og lederkultur.  Et avgjørende grunnlag for en god utvikling er tillit og trygghet i teamet basert på gjensidig forståelse og aksept for den enkeltes roller og kompetanser. Å sikre dette, er alltid oppstarten av utviklingsprosessen.

Vi arbeider ikke ut fra bestemte ismer, men bidrar til å bygge tillit, kompetanse og et konfliktløsende miljø, slik at lederne styrker kapasiteten og fornyer tjenestene og leder selskapet i riktig retning.

Coaching/veiledning av ledere

Business Inspirators coaching prosess bidrar til utvikling av ledere på det personlige plan med sikte på å nå fremtidige mål både i arbeid og privat.

Lederne arbeider med visjon og konkrete utviklingsplaner, og får større innsikt og forståelse gjennom spørsmål og refleksjon. Ens egne holdninger og handlinger sees i en større sammenheng, dagens tankesett utfordres, og lederen må bevege seg utenfor sin komfortsone. Vi arbeider med positiv anerkjennelse og feedback.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling kan være grunnlagt i omstilling, endring eller en løpende strategisk utvikling. For at organisasjonen skal ha den forventete leveringsevne, må den ha den riktige kapasiteten (ressurs og kompetanse). Vi bistår i prosesser for å kartlegge dagens kapasitet og ikke minst hvilke behov virksomheten har strategisk og på kort sikt.

Styreledelse

Business Inspirator yter bistand i evaluerings- og utviklingsprosesser for styrer.

Vi arbeider med styrets rolle, relasjon til administrasjonen, styrets dynamikk, anvendelse av kompetanse og erfaringer for bedre resultatoppnåelse og kapasitetsutvikling.

Vi arbeider med samhandlingen mellom eier, styreleder og konsernleder for å forbedre lederkommunikasjonen og oppnå optimal utvikling for selskapet.

Lederrekruttering

Business Inspirator gjennomfører grundige rekrutteringsprosesser på oppdrag fra styreledere og konsernledelse, og i sammenhenger hvor vi kjenner og tar hensyn til bedriftskulturen og lederteamet, som vedkommende skal rekrutteres inn i. Vi anvender assessment, konkrete business cases som reflekterer utfordringene i stillingen, verdivurdering og dybdeintervjuprosesser som gir meget god treffsikkerhet.

Mentorprogram

Business Inspirator har utviklet et mentorprogram som skal gi betydelig effekt på lederutviklingen og ha positiv påvirkning på verdiskapningen i organisasjonen. Virksomheter som investerer i mentorprogrammet vil oppnå vekst i tre roller; mentor, mentee og ansvarlig leder. Ansvarlig leder har lederansvaret, og mentor skal skape refleksjon og utfordre til vekst for mentee uten å utøve direkte ledelse. Synergien i trekantforholdet vil bidra til vekst for alle roller.

http://www.businessinspirator.no/wp-content/uploads/2011/10/pyramide2.jpg