Verdier og kultur

Verdier, holdninger adferd og kultur

Verdier sees ikke, men påvirker holdninger og adferd.

Verdier påvirker lederstil, relasjoner, beslutninger, resultat, kultur og omverdens oppfatninger.

Jo flere som har personlige verdier som sammenfaller med organisasjonens verdier, jo lettere er det å få utviklet felles holdninger og adferd som er grunnlaget for en felles kultur i organisasjonen.

Enhver organisasjon har ubevisst eller bevisst utviklet en kultur (”slik er det hos oss”). Utvikling og endringer kan gi et behov for å bevisstgjøre, videreutvikle eller endre kulturen som en sterk og bevisst drivkraft for å utvikle virksomheten i ønsket retning. Vår metodikk og kompetanse gjør oss velegnet til å bidra i utviklingen av klart definerte verdier, holdninger og adferd som kulturen skal bygge på. Vi kan også bistå i implementeringsprosesser for ønsket kultur, fra ledelsen og ut i organisasjonen