Hvordan kan HR bidra for å sikre at virksomheten når strategiske mål og sikrer lønnsomhet? Sett i lys av pandemien og alle de økonomiske utfordringene Norge nå står overfor, er dette spørsmålet viktigere enn noen gang. En del HR ledere fyller ikke den strategiske rollen. Det gjør at linjen ikke bruker HR strategisk og mister […]