Det er utfordrende å bygge et nytt forretningsområde innenfor rammene av en godt etablert bedrift. Det er flere grunner til det.Lederne organisasjonen har til rådighet er fullt opptatt med å lede og levere innenfor eksisterende forretningsområder. De arbeider med marked, produkter og tjenester, leveranser, drift og medarbeidere. De har fokus på å oppnå resultater innenfor et års perspektiv og har et blikk på strategisk periode. Skal lederteamet gå i gang med forretningsutvikling må de konkretisere mulighetene de ser, gjøre analyser, bygge en solid business case, sikre finansiering, forankre casen, endre mindset og ta risiko. De møter indre og ytre motstand, mangel på kompetanse og de undervurderer ofte behovet for å forberede seg selv, lederteamet og organisasjonen på hva som skal til av endringer og tilpasninger for å bygge et nytt forretningsområde.

 

Tjenester og bistand

  • Utvikler ledernes endringskapasitet – vi bistår med prosesser i teamet for å forberede dem på hva det vil kreve av nytenkning og konkret endring for å bygge ny forretning
  • Etablering av innsikt i verdier og kultur som skal innarbeides
  • Strategiprosesser med fokus på utvikling av marked & kunder, drift & produksjon, prosjekt & leveranser, organisasjon & kompetanse, verdier & kultur, økonomi med vekst og lønnsomhet
  • Scenarieprosesser
  • Utarbeidelse av business case
  • Prosjektveiledning og projektledelse
  • Mentoring