Ledere formidler prioriteringer, verdier og holdninger gjennom kommunikasjon og handlinger.

Forholdet mellom verbale utsagn, opptreden og faktiske resultat har endret seg. Lederes budskap påvirker aksjekursen. God konsistens i budskap og adferd skaper trygghet og troverdighet.  Feil ordvalg skaper uforutsette eller uønskede reaksjoner.
Vi bruker mye tid på å tolke hverandre, og det foregår kontinuerlig.

Virksomheter kjemper en kamp om å posisjonere seg, treffe markedet og målgruppene, og ikke minst gjøre det riktig. Vi er blitt mer ytre drevet fordi det vi sier blir spredd i alle kanaler i løpet av et øyeblikk, og vi blir vurdert av andre kontinuerlig. Vi tilpasser oss til det vi tror omverden vil høre. Det er ofte her vi feiler.
Tvert om er det vår evne til å ha en tydelig verdiforankring i det vi formidler som gir oss troverdighet eller feller oss. Verdier representerer dypere, indre prioriteringer og er en del av personligheten til den enkelte og faktisk bedriftens kultur og «personlighet».

Ordvalget reflekterer våre bevisste og ubevisste verdier og den kulturen vi representerer. Ordene kan samle grupper og folk, og ordene kan skape splittelse.
Vi bistår ledere og ledergrupper i å bli bevisst hva de vil kommunisere og hvordan de gjør det, slik at de er autentiske og oppnår gode resultater, vekst og utvikling.

 

Tjenester og bistand

  • Kommunikasjon, kultur og verdier
  • Kommunikasjonsstrategi og prosesser – eksternt og internt
  • Arbeid med å integrere virksomhetsstrategi og kommunikasjonsstrategi og prosesser
  • Rådgivning i bygging av posisjon og omdømme forankret i bedriftens verdier, mål adferd og resultater
  • Kommunikasjon i lederteam
  • Individuell trening for ledere i kommunikasjon
  • Kommunikasjon i planlegging og gjennomføring av samlinger og konferanser