Organisasjonskulturer kjennetegnes av et sett av verdier som er bygget opp over tid, og som driver holdninger, adferd og akseptert praksis. En organisasjon utgjør et komplekst system, som fungerer i relasjon til omverden og interessenter. Kulturen endrer seg bare gradvis og over tid. Hvert menneske representerer også et system, med egne verdier basert på personens historie, kompetanse, personlighet, rollemodeller og relasjoner. Systemer åpner og lukker seg i forhold til omverden, avhengig av hvilke forutsetninger vi har og hvordan påvirkningen oppfattes.
I arbeidet med fornyelse, omstillinger og innovasjon gjennomfører vi utviklingsprosesser for at ledere og medarbeidere åpner seg tilstrekkelig overfor hverandre og omverden, som er en helt nødvendig forutsetning for å oppnå transformasjon og vekst.

Tjenester og bistand
• Kartlegging og analyse av organisasjonens kultur, verdier og praksis
• Verdiforankret lederutvikling
• Kulturbygging og organisasjonsutvikling med grunnlag i bedriftens visjon, verdier, mål og strategi
• Utvikling av organisasjonsstruktur, roller, ansvar og prosesser
• Strategisk kompetanseutvikling og veiledning for å oppnå fornyelse og vekst
• Kapasitetsutvikling og effektivisering
• Transformasjonsprosesser gjennom kommunikasjon og samarbeid
• Utvikling av relasjoner og kommunikasjon