Noen oppkjøp og fusjoner lykkes. Prosentandelen ligger mellom 30 og 40 %. Det er fordi de har innfridd noen helt vesentlige suksess kriterier, i forkant, underveis i fusjonsprosessen og i det første året som fusjonert selskap.

De som eier og er ledere for selskapene er de som kjenner virksomhetene fullt ut, og som har den kritiske forståelsen for hvorvidt selskapene vil ha fremtidig, verdifullt utbytte av en fusjon. En teknisk og økonomisk beregning er ikke et tilstrekkelig grunnlag for å treffe en beslutning. 

 

Tjenester og bistand

  • Rådgivning og prosessveiledning forut for oppkjøpet
  • Analyse av management, kompetanseområdene, samlet knowhow, kapasiteten, HR, arbeidsprosessene og driften, med leveringsevne og effektivitet i selskapet (-ene)
  • Kulturkartlegging og analyse av de to selskapene
  • Rådgivning og prosessveiledning etter oppkjøpet
  • Rådgivning og prosessveiledning i etableringen og integreringsarbeidet i det nye selskapet
  • Rådgivning i omstillinger