Vi har en rekke ulike selskapsformer med ulike formål og tilsvarende forskjellige styrer, som børsnoterte selskap, datterselskap, not-for-Profit-organisasjoner, familiebedrifter, frivillige organisasjoner mm.

Målet vårt er å bidra til styrevaluering og styreutvikling gjennom praktiske erfaringer med styreansvar og erfaringer fra ulike typer av organisasjoner.

Hovedoppgaven til styret er å bidra til å sikre verdiskaping og bærekraft gjennom strategisk utvikling, beslutningskontroll og et aktivt og drivende styrearbeid.
Styret har ansvar for å sikre at bedriften overholder kravene til corporate governance, arbeider proaktivt med transparens og antikorrupsjon.

Forholdet mellom styret og administrasjonen er sentralt, med ivaretagelse av roller og ansvar, rekruttering, utvikling og god oppfølging av administrerende direktør. Balansen mellom det å gi topplederen ansvaret og rommet til å utvikle virksomheten, medarbeidere og organisasjonskulturen, samtidig som at styret kjenner at det er tilstrekkelig nær til å vite at selskapet ledes og utvikles på en betryggende måte, kan være en utfordring. Styret ønsker ikke å komme for sent inn for å foreta grep eller i en defensiv posisjon.

Styret er et kollegium, og hvert enkelt styremedlem er ansvarlig for selskapets praksis og resultat.
Mangfoldet i styret representerer en strategisk verdi.  Styremedlemmenes ulike spisskompetanse og erfaring har en avgjørende betydning for selskapets konkurransekraft. Styrets medlemmer må gjenspeile selskapets nåsituasjon og ønsket posisjon i langt større grad, i.e. direkte anvendelse av ny teknologi og ny kunnskap for å utvikle virksomheten.
Ikke minst er det behov for at styret innehar kulturkompetanse, med medlemmer som har globalt perspektiv, innsikt i ulike bedriftskulturer, lederkulturer og selv representerer ulik bakgrunn, kjønn, alder og erfaring.

 

Tjenester og bistand

  • Kartlegging av styrets arbeidspraksis, verdier med etikk og transparens, corporate governance arbeidsprosesser og prosedyrer, kommunikasjon og samspill internt i styret og med administrasjonen. Dokumentasjon, feedback og workshop med styret
  • Sparringspartner for styreleder og styret
  • Styreutvikling – fasilitering av prosesser, med fokus på områder og tema som styret ønsker å bearbeide og styrke
  • Kommunikasjon mellom styret og administrasjon
  • Rekruttering til styret