Våre kunder

 • Atkins logo
 • Aventi
 • Avinor logo
 • Enerhaugen
 • Fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
 • Meinich
 • Nussir
 • Oslo Kollega
 • OUS
 • Politiet
 • PS:hotell
 • Simpleweb
 • Standard Norge
 • Statsbygg logo
 • tinfos logo
 • Yara Logo
Våre to arkitektselskap har fått avgjørende hjelp av Businessinspirator for å bevisstgjøre våre verdier, og utvikle både den strategiske tenkningen og menneskene i ledergruppen. Først ved å stille de riktige spørsmålene, og så ved å bidra til å finne tiltakene. Vi var så fornøyd med Kjersti at vi har engasjert henne som fast ekstern resurs i vårt styre, og som løpende sparringpartner.

Are Meinich

Styreleder og eier, Meinich Arkitekter

Vi ønsket bistand til utforming av felles strategi for Standard Norge og vårt salgsselskap Standard Online. Det skulle utarbeides felles visjon, visjonære mål, satsingsområder og mål for organisk vekst for perioden 2014-2020. De to selskapene vil operasjonalisere de overordnede målene i årlige handlingsplaner, med inkludering av alle ansatte og medlemmene i Standard Norge. Metodikken til Business Inspirator fungerte godt i prosessen, og vi har ved hjelp av Business Inspirator bygget et felles fundament for arbeidet i Standard Norge og Standard Online fremover. Det er etablert et godt eierskap og i den forbindelse har Kjersti Steinskogs rolle i prosessen vært avgjørende. Hennes evne til «å se» og involvere alle de involverte har vært meget viktig.

Anne Kristoffersen

Utviklingssjef – Standard Norge

Business Inspirator utfordrer individ og team og bidrar til å få oss til å fokusere og prioritere de viktige og riktige områdene av vår virksomhet. Vi har forstått viktigheten av en tydelig ledelse og å ha tydelig strategi og mål. Vi har fått hjelp til å etablere riktige aksjoner med en god balanse mellom mål, relatert «human capital», interne verktøy & prosesser, markedsaktiviteter og de finansielle aspekter, som alle er viktige for helheten.  

Tore Lunde

Administrerende direktør – Wartsila Oil & Gas Systems AS

Verdi-testingen og den påfølgende gjennomgangen med Business Inspirator har vært de mest lønnsomme timene jeg har hatt noensinne. Tre uker senere kan jeg se tydelig forskjell på min kommunikasjon før og etter, både på muntlige tilbakemeldinger og på salgsstatistikkene

Kristoffer G. Skappel

Daglig leder i Simpleweb

«Kjennetegnet på godt konsulenthåndverk er at lederne er i førersete for sin og organisasjonens endring og utvikling, og at konsulentene bidrar til at det er lederne som gjennomfører og oppnår vekst og suksess. Konsulentene har vist det til fulle. De har vært katalysator, virkemiddel og verktøy. Konsulentene har selv en sterk verdiforankring, med god selvinnsikt i egne verdier, og kompetanse i å fasilitere verdistyrte ledelsesprosesser. De har utvist stor trygghet i rollen som prosessveiledere og coacher i team- og individuell utvikling.»

Pernille Pettersen Smith

Direktør, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

«Aventi er et selskap i sterk utvikling, og i forbindelse med utviklings- og forbedringsprosesser har vi engasjert Business Inspirator som samarbeidspartner. Vi er meget tilfreds med samarbeidet og opplever Business Inspirator som svært kompetente med en særlig evne til raskt å skaffe seg innsikt i og forstå våre forretningstanker og utfordringer. I vår travle hverdag har de vært en inspirerende pådriver til å effektivt utarbeide forretningsplaner og tilrettelegge og fasilitere en målrettet ledelsesutvikling. Business Inspirator har også vært en drivende samtalepartner i krevende saker og har vist en unik evne til å skape gode og fruktbare samtaler mellom ledere. Vi anbefaler Business Inspirator på det varmeste til bedrifter som søker kunnskap og inspirasjon for å nå sine mål».

Terje Hundere

Daglig leder – Aventi

Business Inspirator har utfordret og inspirert vår ledergruppe i forhold til hvordan vi kommuniserer med hverandre og hvordan vi tenker langsiktig for å skape vekst og resultater. Business Inspirator har på en smart måte kombinert coaching av den enkelte leder og ledergruppen samlet. Dette har gitt svært gode resultater for oss.

Eiliv Elvebakk

Adm. Direktør / CEO - TRIPLE-S