Loading...

Hvordan kan HR bidra til verdiskapningen?

Hvordan kan HR bidra for å sikre at virksomheten når strategiske mål og sikrer lønnsomhet? Sett i lys av pandemien og alle de økonomiske utfordringene Norge nå står overfor, er dette spørsmålet viktigere enn noen gang. En del HR ledere fyller ikke den strategiske rollen. Det gjør at linjen ikke bruker HR strategisk og mister […]

BÆREKRAFTIG TILBUD TIL DINE ANSATTE?

Vi tilbyr psykologisk og mental veiledning og støtte Business Inspirator har som motto «Verdiskapning gjennom utvikling». Også gjennom pandemien er det viktig å ha fokus på verdiskapning.  Vi merker at mange opplever store belastninger; press, frykt, bekymringer, usikkerhet rundt arbeidssituasjon og økonomi, underliggende ting som kommer opp personlig og relasjonelt. Ikke minst alle utfordringene knyttet til […]

Kurs i «Business Continuity»

I samarbeid med Magnus Bjelkerud, som er ekspert på risiko, holder vi kurs i hvordan ledere i din virksomhet raskt kan sikre fortsatt verdiskapning tross utfordringene vi står overfor. Målet med kurset er å sikre fortsatt verdiskapning, avdekke og redusere risiko, samt sikre kontinuitetsprosesser som er tilpasset hele organisasjonen og enheter. Kurset vil gi et godt verktøy for å […]

Business Inspirator AS flytter

Ny adresse fra 5. januar 2020 er Haakon VII gate 2, 0161 Oslo