Vi tilbyr psykologisk og mental veiledning og støtte

Business Inspirator har som motto «Verdiskapning gjennom utvikling». Også gjennom pandemien er det viktig å ha fokus på verdiskapning. 

Vi merker at mange opplever store belastninger; press, frykt, bekymringer, usikkerhet rundt arbeidssituasjon og økonomi, underliggende ting som kommer opp personlig og relasjonelt. Ikke minst alle utfordringene knyttet til å stå i beredskap over tid. For noen er det utfordrende å gå fra beredskap til normal drift når pandemien fortsatt er et faktum. Vi får spørsmål om hvordan ledere kan håndtere dette. 

«Press tåler vi ganske bra. Press over tid tåler vi ikke like bra»

Business Inspirator tilbyr psykologisk og mental veiledning og støtte til dine ansatte. Vi har bakgrunn både fra psykiatrien og fra presteyrke med profesjonell veiledning, Vi bidrar gjerne til at du og dine ledere og medarbeidere skal få hjelp og støtte, samt få hjelp til å håndtere nåsituasjonen både på jobb og personlig. I tillegg til veiledning kan vi bidra med debrief etter å ha stått i beredskap eller i annen presset situasjon over lengre tid. 

Har dine ledere og medarbeidere behov for verktøy for å håndtere egen situasjon sammen med arbeidssituasjonen, bistår vi gjerne med dette. Det er også et viktig mål for oss at dine ledere og medarbeidere raskt skal være i stand til å bidra til verdiskapningen på en god og tilfredsstillende måte. 

Det kan være viktig å stoppe opp et øyeblikk å se hvem er det av dine ledere og medarbeidere som trenger litt ekstra støtte og hjelp for å fortsatt kunne bidra til verdiskapningen både i din virksomhet og ellers i samfunnet. Akutt press tåler vi ganske bra. Press over tid tåler vi ikke like bra. Da får vi ofte kroppslige plager som igjen påvirker relasjonene rundt oss både hjemme og på jobb. Vi får dårligere levevaner, vi blir mer redde, enkelte får angst og andre psykiske plager. Alt dette går igjen ut over leveransene på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at du som leder sikrer en trygg og robust leder- og medarbeiderkultur og tar tak i situasjonen før det går for lang tid. 

Er du interessert og trenger hjelp, ta gjerne kontakt.