Hvordan kan HR bidra for å sikre at virksomheten når strategiske mål og sikrer lønnsomhet? Sett i lys av pandemien og alle de økonomiske utfordringene Norge nå står overfor, er dette spørsmålet viktigere enn noen gang.

En del HR ledere fyller ikke den strategiske rollen. Det gjør at linjen ikke bruker HR strategisk og mister en viktig verdi. HR ledere blir kun operative og ikke direkte bidragsytere til verdiskapningen. 

Nå er det viktigere enn noen gang at HR tar et steg opp, bidrar til å skape gode leveranser og resultater gjennom det strategiske arbeidet. 

Bedriften trenger at HR har 100 % fokus på virksomhetens mål og strategier. For å gi merverdi til virksomheten og ledelsen, trenger HR å ha innsikt og bidra i forretningsprosessene. HR ledere bør bidra i markedet virksomheten operer i og forstå hvordan verdiene skapes i og for virksomheten. HR er ikke noe som bare finnes der i organisasjonen. HR bør være sparringspartneren til administrerende og ledelsen hva gjelder andre dimensjoner knyttet til verdiskapningen. Det vil typisk være organisasjonskulturen, den humane kapitalen, de strategiske rollene, bedre utnyttelse av kompetansen, effektiviseringsprosesser og organiseringen.

HR trenger å se, anerkjenne og utvikle de menneskelige ressursene som finnes, slik at hver enkelt bidrar til bærekraftig verdiskapning for virksomheten. God HR ledelse handler om å bygge kultur for vekst og utvikling og legge til rette for god medvirkning fra medarbeiderne. Dette arbeidet må gjennomføres i tråd med virksomhetens mål og strategier. 

HR må gjennomføre omstillinger sammen med ledelsen som bidrar til større effektivitet og verdiskapning. De må legge til rette for samhandling på tvers i organisasjonen og ta i bruk ny teknologi. 

HR må ha en klar visjon for hvordan virksomhetsområdet kan bidra til bærekraftig utvikling i og for virksomheten. HR må jobbe proaktivt og komme inn i tide i prosessen, slik at HR skaper resultater på lik linje med linjeledelsen. Linjeledelsen på sin side må utfordre, involvere og ansvarliggjøre HR. På den måten vil det skapes mer effektive prosesser, bedre resultater og større lønnsomhet. 

Alt som gjøres i HR skal bidra til verdiskapning for virksomheten i tråd med de strategiske målene. 

Trenger du støtte til dette bistår vi dere gjerne. Ta kontakt på epost: post@businessinspirator.no eller pr telefon 40 41 83 78