LØNNSOMHET GJENNOM UTVIKLING!

Våre spesialfelt

Kultur, verdier og organisasjonsutvikling
Styreutvikling
Lederutvikling og endringsledelse
Students studying in college library
HR, strategisk og operativ utvikling
 • Business Inspirator utfordrer individ og team og bidrar til å få oss til å fokusere og prioritere de viktige og riktige områdene av vår virksomhet. Vi har forstått viktigheten av en tydelig ledelse og å ha tydelig strategi og mål. Vi har fått hjelp til å etablere riktige aksjoner med en god balanse mellom mål, relatert «human capital», interne verktøy & prosesser, markedsaktiviteter og de finansielle aspekter, som alle er viktige for helheten.  
  Tore Lunde
  Administrerende direktør – Wartsila Oil & Gas Systems AS
 • Simpleweb
  Verdi-testingen og den påfølgende gjennomgangen med Business Inspirator har vært de mest lønnsomme timene jeg har hatt noensinne. Tre uker senere kan jeg se tydelig forskjell på min kommunikasjon før og etter, både på muntlige tilbakemeldinger og på salgsstatistikkene
  Kristoffer G. Skappel
  Daglig leder i Simpleweb
 • Business Inspirator har utfordret og inspirert vår ledergruppe i forhold til hvordan vi kommuniserer med hverandre og hvordan vi tenker langsiktig for å skape vekst og resultater. Business Inspirator har på en smart måte kombinert coaching av den enkelte leder og ledergruppen samlet. Dette har gitt svært gode resultater for oss.
  Eiliv Elvebakk
  Adm. Direktør / CEO - TRIPLE-S

NYHETER

14. september 2020
Visjon og verdier

Verdikartlegging

VERDIER – FUNDAMENT I UTVIKLING AV ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE Verdier er en del av den enkeltes livsanskuelse og preger adferden. Verdier er drivkrefter. De er en […]
19. mai 2020
strategisk hr

Hvordan kan HR bidra til verdiskapningen?

Hvordan kan HR bidra for å sikre at virksomheten når strategiske mål og sikrer lønnsomhet? Sett i lys av pandemien og alle de økonomiske utfordringene Norge […]
21. april 2020
Bærekraft

Bærekraftig tilbud til dine ansatte?

Vi tilbyr psykologisk og mental veiledning og støtte Business Inspirator har som motto «Verdiskapning gjennom utvikling». Også gjennom pandemien er det viktig å ha fokus på verdiskapning.  […]