Dagens virksomheter forholder seg til globale utfordringer og viser en evne til omstilling som vi kanskje aldri har sett tidligere. Bedriftsledere ser at sirkulær økonomi er framtiden, og vil bidra til å oppnå FNs mål for bærekraft. Norge og Norden er blitt enormt attraktive med rene og grønne miljøer, og naturen har fått en fornyet verdi. Samfunnsansvaret er ikke lenger bare kort omtalt i et avsnitt i årsrapportene. Norske bedrifter har mål og strategier innenfor miljø og kultur og som er direkte knyttet til mål og resultatoppnåelse innenfor kjerneområdene i virksomheten.

Bedriftsledere omstiller og fornyer seg for å ta i bruk ny teknologi som både er bærekraftig og lønnsom. Nye selskap etableres i stor skala, og de ynge går foran i innovasjons- og utviklingsprosessene, deler kunnskap og tar risiko.

Fornyelsen og veksten er avhengig av at vi evner å utvikle en organisasjonskultur som kjennetegnes av innsikt, åpenhet, dialog, anerkjennelse av andres kompetanse, ekte samarbeid og framdrift.

Våre tjenester

6 tjenesteområder

Kultur, verdier og         mennesker

Organisasjonskulturer kjennetegnes av et sett av verdier som er bygget opp over tid, og som driver holdninger, adferd og akseptert praksis.

Forretningsutvikling og innovasjon

Det er utfordrende å bygge et nytt forretningsområde innenfor rammene av en godt etablert bedrift. Det er flere grunner til det.

Oppkjøp og fusjoner

Noen oppkjøp og fusjoner lykkes. Prosentandelen ligger mellom 30 og 40 %. Det er fordi de har innfridd noen helt vesentlige suksess kriterier, i forkant, underveis i fusjonsprosessen og i det første året som fusjonert selskap.

Lederutvikling

Hva er god ledelse?

Dyktige ledere balanserer utvikling og drift av virksomheten gjennom godt samarbeid med medarbeidere, styret og lederteamene.

Styreutvikling

Vi har en rekke ulike selskapsformer med ulike formål og tilsvarende forskjellige styrer, som børsnoterte selskap, datterselskap, not-for-Profit-organisasjoner, familiebedrifter, frivillige organisasjoner mm.

Kommunikasjon

Ledere formidler prioriteringer, verdier og holdninger gjennom kommunikasjon og handlinger.

Referanser

Nyheter

19
mai

Hvordan kan HR bidra til verdiskapningen?

Hvordan kan HR bidra for å sikre at virksomheten når strategiske...

21
apr

BÆREKRAFTIG TILBUD TIL DINE ANSATTE?

Vi tilbyr psykologisk og mental veiledning og støtte Business...

17
apr

Kurs i «Business Continuity»

I samarbeid med Magnus Bjelkerud, som er ekspert på risiko,...