Vi tilbyr psykologisk og mental veiledning og støtte Business Inspirator har som motto «Verdiskapning gjennom utvikling». Også gjennom pandemien er det viktig å ha fokus på verdiskapning.  Vi merker at mange opplever store belastninger; press, frykt, bekymringer, usikkerhet rundt arbeidssituasjon og økonomi, underliggende ting som kommer opp personlig og relasjonelt. Ikke minst alle utfordringene knyttet til […]