Loading...

Hvordan kan HR bidra til verdiskapningen?

Hvordan kan HR bidra for å sikre at virksomheten når strategiske mål og sikrer lønnsomhet? Sett i lys av pandemien og alle de økonomiske utfordringene Norge nå står overfor, er dette spørsmålet viktigere enn noen gang. En del HR ledere fyller ikke den strategiske rollen. Det gjør at linjen ikke bruker HR strategisk og mister […]

BÆREKRAFTIG TILBUD TIL DINE ANSATTE?

Vi tilbyr psykologisk og mental veiledning og støtte Business Inspirator har som motto «Verdiskapning gjennom utvikling». Også gjennom pandemien er det viktig å ha fokus på verdiskapning.  Vi merker at mange opplever store belastninger; press, frykt, bekymringer, usikkerhet rundt arbeidssituasjon og økonomi, underliggende ting som kommer opp personlig og relasjonelt. Ikke minst alle utfordringene knyttet til […]